Sublimation-Indoor

مجموعه پرینترهای ایندور – سابلیمیشن موتو ژاپن
رنج عرض این پرینترها از عرض 112 سانتیمتر تا عرض 263 سانتی متر میباشد.
محبوبترین و کوچکترین نوع این دسته از پرینترها RJ900 Pro می باشد که در ایران مورد استقبال همگان قرار گرفته است.